Nestkastenwerking

Indien u een tuin(tje) in u bezit hebt en graag enige beweging in u tuin ziet van onze gevleugelde vrienden is er ook de mogelijkheid om hen een nestkast aan te bieden.
Dit maakt het voor de vogels in en rond u tuin gemakkelijker om een nestgelegenheid te vinden.
En daarboven kan u genieten van een geheel schouwspel tijdens het broedseizoen.

De laatste decennia is de hoeveelheid bos en andere natuurelementen in België en buurlanden enorm gedaald.
Een hoofdzakelijke reden is hier de groei van onze populatie mensen, een tweede belangrijke is de sterke groei van de industrie.
Beide zorgen ervoor dat er natuurelementen en bos moeten verdwijnen.
Dit zijn nu net de mogelijke nestgelegenheden voor onze gevederde vrienden in de natuur.

Denkt u er over na om een of meerdere nestkasten te hangen helpen wij u hier graag mee verder.
Hieronder al enige uitleg, meer te verkrijgen via mail, of via website van KBOF.

Waar beginnen we dan mee als we gekozen hebben om nestkasten te hangen?

Het eerste waar we naar zoeken is de soorten die je wil verder helpen.
Zijn het de meest voorkomende soorten die je overal kan terugvinden zoals pimpelmees, koolmees, mus, andere mezen, etc.
Of liever een iets selectievere kast voor soorten die bij u zouden kunnen voorkomen?
Het is hierbij natuurlijk wel van groot belang om te kijken of het haalbaar is om de soort tot in u tuin te krijgen.
Een boomklever gaat zich niet vestigen in een tuin waar geen grote bomen staan. 

Eens u een keuze gemaakt hebt voor welke soort u graag een nestkast maakt, ga je op zoek naar hout en de juiste maten van u nestkasten. 
Wij sommen er hier enkele op, meer soorten en maten kan je terugvinden op de site van KBOF of via mail. 
Het gaat steeds om binnenmaten (dikte hout erbij tellen voor buitenmaat), en de hoogte is de hoogte van de zijde met invlieggat.

  • Super selectieve kast voor kleine meessoorten; bodem 6 x 6 cm, 10 cm hoogte, Vlieggat 28 mm en 5 cm boven de bodem.
  • Selectieve kast voor alle mezen (buiten koolmees), bonte vliegenvanger; bodem 10 x 10 cm, 16 cm hoogte, Vlieggat 28 mm en 10 cm boven de bodem. 
  • Standaardkast voor alle mezensoorten, vliegenvanger, gekraagde roodstaart, mussen; bodem 15 x 15 cm, 25 cm hoogte, Vlieggat 30 mm en 17 cm boven de bodem. 
  • Pimpelmezenkast voor de kleine mezensoorten; bodem 9 x 12 cm, 22 cm hoogte, Vlieggat 26 mm en op 15 cm boven de bodem. 
  • Koolmezenkast voor alle mezensoorten, gekraagde roodstaart en mussen; bodem 12 x 12 cm, 20 cm hoogte, Vlieggat 30 mm en 15 cm boven de bodem.
    Indien de mussen domineren in u tuin is dit geen aanrader, de mussen zullen deze nestkasten allemaal bezetten.

Dit zijn zo ongeveer de meest voorkomende, er zijn nog tal van speciale maten en vormen.
Zo kan dat gaan van holenduif over uilenkast tot torenvalkkast.

Nestkastjes maken

Als dit gekozen is kan je de nestkastjes maken, hierbij kunt u best enkele (ongeveer 4) gaatjes boren in de bodem.
Dit doen we voor een goede waterafvoer en verluchting, zo kan je ook bovenaan in de kastwand ekele gaatjes boren.
Let er bij het in elkaar knutselen op dat je de nestkast nog kan open maken voor nestcontrole en reiniging van de nestkast.
Als het nestkastje af is gaan we deze ophangen.

Nestkastjes ophangen

Dat doen we aan een muur of boom, of ... op een hoogte van ongeveer 1,5 m tot 2,5 m, let er ook hier op dat je er nog aan kan voor controle en reiniging.
Indien de nestkasten opgehangen worden op plaatsen waar ook andere mensen kunnen komen (niet privé-tuin), werk je best met een gemakkelijk laddertje.
Dan hang je de nestkast best op een hoogte dat je als mens er net niet bij kan, vooral om verstoring en vandalisme tegen te gaan.
Bij het ophangen let je er ook op dat de nestkast niet de hele dag recht in de zon hangt (om te vermijden dat een heel legsel verloren gaat door oververhitting), en niet met rechtstreekse regenval op het invlieggat.
Best hang je de nestkast zo op dat het invlieggat naar het Oosten tot Zuidoosten.

Wanneer we de kastjes ophangen speelt eigenlijk niet zo veel rol.
Je kan ze in de herfst ophangen, zo geef je de vogels de mogelijkheid om in de winter te overnachten in de kastjes (warmer klimaat in de kastjes).
Je kan ze ook ophangen tegen het broedseizoen, dan hang je ze best op tegen begin maart ten laatste.
Herfst is echter de beste periode om nestkasten op te hangen.
Houd bij het ophangen wel enige afstand tussen de nestkasten, vogels zijn territoriumdieren.
Bij voorkeur minstens 3 m uit elkaar, indien mogelijk bij zeldzamere vogelsoorten zelfs tot 10 m uit elkaar.

Het enige wat ons nu nog te wachten staat is het aanschouwen van een geheel spel tussen man en pop tijdens het broedseizoen.
Indien u graag weet wat en hoeveel er in u nestkastjes zit mag u gerust nestcontroles doen.
Doe dit niet te veel om de vogels niet te verstoren, maximaal 1 keer per week.
Indien u graag voor uzelf bijhoud hoeveel succes uw nestkasten hebben kunt u ze best nummeren alvorens of tijdens het ophangen.
Zo kunt u op het eind van het broedseizoen net zien hoeveel nieuw leven u geholpen heeft.

Dit mag u ook steeds aan ons laten weten, zodat we binnen KBOF een kleine inventaris kunnen bijhouden van aantal nieuwe jongen in onze tuinen.
Hieronder enkele formulieren om dit eenvoudig bij te houden.

NESTKASTENWERKING

WAARNEMINGSFICHE

Het reinigen van de nestkastjes mag ongeveer 2 keer per jaar gebeuren, er wordt aangeraden dit te doen vlak voor het broedseizoen en er juist na.
Zo blijven de nestkasten mooi proper.

Dan wens ik jullie zeer veel succes met uw nestkastjes in u tuin(tjes).
Indien u ergens kennissen hebt met een groter perceel bos, etc. kan u ook deze persoon mee aansporen om nestkasten te hangen.

Ten slot nog even een leuke slogan

"Mocht u nestkast het eerste jaar onbewoond blijven, wees dan niet ontgoocheld, volhardt en u zult er uiteindelijk voor beloond worden"